Zima’22

Barwy Zimy

Historie, w które się układają, stanowią często ważny i aktualny komentarz do współczesności.
Nie zapomnijmy o jeszcze innej formie teatru – za taką bowiem należy uznać… krakowską szopkę, powstałą przecież, by odtwarzać scenki i całe historie czasu Bożego Narodzenia.

16 opowieści o Krakowie

Poznaj KrakówCulture

Od adwentu do karnawału, od grudniowej Boskiej Komedii po lutowe festiwale Opera Rara i Materia Prima – spektakle teatru tradycyjnego i awangardowego, przedstawienia operowe i widowiska teatru formy wyznaczają ramy zimowego sezonu kulturalnego w Krakowie.

kwartalnik

KrakówCulture

Zima w Krakowie pachnie słodko i lokalnie, bo w mieście pojawiają się targi, szopki czy świąteczne dekoracje, a życie kulturalne, choć otulone ciepłym szalem, zapewnia niezwykłe doznania. Dowiedz się więcej z nowego numeru „Kraków Culture”!

  • Rok Jerzego Nowosielskiego
  • Szopka Krakowska
  • Nie tylko Opera Rara
Blog

KrakówCulture Lab

Festiwale to święto kultury i manifestacja potencjału miasta. Zrozumieć ich coroczny rytm, dostrzec, jak krakowskie festiwale czerpią ze źródeł tożsamości i dziedzictwa, budują nowe znaczenia i wpisują się we współczesne miejskie narracje – to zrozumieć Kraków.

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Instytut Studiów Europejskich

Chcemy tworzyć miasto nowoczesne, kształtowane poprzez współistnienie odmiennych wartości i norm, jednakże z poczuciem przywiązania do lokalnych procesów historycznych i tych reguł, które zostały wykształcone tu, nad Wisłą, w oparciu o regionalne i narodowe dziedzictwo. Również skomplikowane i wieloznaczne kulturowo.

dr Katarzyna Jagodzińska

Instytut Studiów Europejskich

Całą historyczną tkankę Krakowa można określić mianem muzeum, ale też Kraków nieustannie się zmienia, odpowiadając na wyzwania i potrzeby współczesności. Samo dziedzictwo kulturowe bowiem, które decyduje o tożsamości Krakowa, jest pojęciem dynamicznym – jest to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

dr Antoni Bartosz

Kongres Kultury Regionów

„Te rzeczy nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze”. Tak grecki filozof Salustios wyjaśniał siłę opowieści, poprzez które człowiek oswaja świat. Te krakowskie tworzą tygiel legend, zmarłych, świętości, rocznic, anegdot. Tu horyzont wyznaczają kopce – Kraka, Wandy, Kościuszki, Piłsudskiego.