Zima’23

Światła zimy

Zima w Krakowie: rozświetlone choinkami miejskie place ze świątecznymi kiermaszami; tłumy teatromanów przemieszczające się na kolejne spektakle festiwalu Boska Komedia, dźwięki kolęd dobiegające z krakowskich sal koncertowych.

16 opowieści o Krakowie

Poznaj KrakówCulture

Podziwiamy kulturę w jej odświętnych i codziennych manifestacjach, od największych festiwali, koncertów czy monumentalnych wystaw po setki comiesięcznych spotkań i artystycznych odkryć. Za tym imponującym obrazem kryją się niewyczerpane źródła kulturalnego dziedzictwa Krakowa, opowieści, które inspirują i są punktem odniesienia dla współczesnych twórców.

kwartalnik

KrakówCulture

„Hu! hu! ha! Nasza zima zła”?… Nie w Krakowie! Zwłaszcza, że przed nami Boże Narodzenie. To z nim wiąże się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą szopkę i wystawa w Muzeum Krakowa. To z nim kojarzy się inne święta: teatru (Festiwal Boska Komedia), miłośników kinematografii (Festiwal Kina Niemego) i ludzi gór (Krakowski Festiwal Górski). Już za moment w karnawał wprowadzi nas Opera Rara Kraków, zaś zwiastunem wiosny będzie Festiwal Misteria Paschalia. A wszystko to w najnowszym numerze „Kraków Culture”!

  • Baśń i rzeczywistość – szopka krakowska
  • Zbliżyć się do piękna – Festiwa Misteria Paschalia
  • Miasto teatru – Boska Komedia i jeszcze więcej wydarzeń na scenie
Blog

KrakówCulture Lab

Festiwale to święto kultury i manifestacja potencjału miasta. Zrozumieć ich coroczny rytm, dostrzec, jak krakowskie festiwale czerpią ze źródeł tożsamości i dziedzictwa, budują nowe znaczenia i wpisują się we współczesne miejskie narracje – to zrozumieć Kraków.

Robert Piaskowski

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury

Chcemy tworzyć miasto nowoczesne, kształtowane poprzez współistnienie odmiennych wartości i norm, jednakże z poczuciem przywiązania do lokalnych procesów historycznych i tych reguł, które zostały wykształcone tu, nad Wisłą, w oparciu o regionalne i narodowe dziedzictwo. Również skomplikowane i wieloznaczne kulturowo.

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Instytut Studiów Europejskich

Całą historyczną tkankę Krakowa można określić mianem muzeum, ale też Kraków nieustannie się zmienia, odpowiadając na wyzwania i potrzeby współczesności. Samo dziedzictwo kulturowe bowiem, które decyduje o tożsamości Krakowa, jest pojęciem dynamicznym – jest to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

dr Katarzyna Jagodzińska

Instytut Studiów Europejskich

„Te rzeczy nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze”. Tak grecki filozof Salustios wyjaśniał siłę opowieści, poprzez które człowiek oswaja świat. Te krakowskie tworzą tygiel legend, zmarłych, świętości, rocznic, anegdot. Tu horyzont wyznaczają kopce – Kraka, Wandy, Kościuszki, Piłsudskiego.

dr Antoni Bartosz

Kongres Kultury Regionów