img-1-parallax

Poznaj Kraków Culture

Od adwentu do karnawału, od grudniowej Boskiej Komedii po lutowe festiwale Opera Rara i Materia Prima – spektakle teatru tradycyjnego i awangardowego, przedstawienia operowe i widowiska teatru formy wyznaczają ramy zimowego sezonu kulturalnego w Krakowie.

Zima '22
img-2

Barwy zimy

Historie, w które się układają, stanowią często ważny i aktualny komentarz do współczesności.

Nie zapomnijmy o jeszcze innej formie teatru – za taką bowiem należy uznać… krakowską szopkę, powstałą przecież, by odtwarzać scenki i całe historie czasu Bożego Narodzenia.

Tradycje szopkarstwa, wciąż kultywowane i znajdujące swoją kulminację w dorocznym konkursie i wystawie w Muzeum Krakowa, trwają w tutejszych rodzinach i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jak cenna to spuścizna, świadczy fakt umieszczenia jej na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Pamiętajmy o tym, przemierzając centrum miasta spacerem Wokół Szopki.

Przy okazji warto zajrzeć na malownicze krakowskie targi – począwszy od tych bożonarodzeniowych w Rynku Głównym. Zwróćmy uwagę nie tylko na ich nowy wystrój, ale i na fakt, że coraz częściej możemy tu znaleźć wyroby rękodzieła artystycznego czy nawiązania do tradycyjnych zabawek świątecznych.

Zima '22

Wybrane wydarzenia

Całą historyczną tkankę Krakowa można określić mianem muzeum, ale też Kraków nieustannie się zmienia, odpowiadając na wyzwania i potrzeby współczesności. Samo dziedzictwo kulturowe bowiem, które decyduje o tożsamości Krakowa, jest pojęciem dynamicznym – jest to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

- Katarzyna Jagodzińska -