Wiosna’23

Wiosenne szlaki

Rok Mikołaja Kopernika, Jana Matejki, Wisławy Szymborskiej, Włodzimierza Tetmajera czy Jerzego Nowosielskiego – te i inne oficjalnie ogłoszone obchody to nie tylko szansa na przypomnienie twórców zapisanych w historii polskiej kultury.

16 opowieści o Krakowie

Poznaj KrakówCulture

Wkraczamy w 2023 rok mocnymi akcentami: to w końcu rok znaczących jubileuszy obchodzonych nie tylko w Krakowie. Wspominając je w cyklu krakowskich wydarzeń, patrzymy na ich dzieło jako przyczynek do współczesnego obrazu cywilizacji, sztuki, literatury, a także jako punkt wyjścia do kolejnych artystycznych i naukowych poszukiwań.

kwartalnik

KrakówCulture

Krakowska wiosna, rozpięta między tradycjami Wielkanocy i zapachami czerwca, kusi światłem kinowych ekranów i brzmieniem najlepszej muzyki. W kosmos z Kopernikiem, w imaginarium artystów, na wiosenne wędrówki po mieście wyprawmy się z nowym numerem „Kraków Culture”!

  • Filmowa wiosna
  • Rocznice
  • Misteria Paschalia
Blog

KrakówCulture Lab

Festiwale to święto kultury i manifestacja potencjału miasta. Zrozumieć ich coroczny rytm, dostrzec, jak krakowskie festiwale czerpią ze źródeł tożsamości i dziedzictwa, budują nowe znaczenia i wpisują się we współczesne miejskie narracje – to zrozumieć Kraków.

dr hab. Bożena Gierat-Bieroń

Instytut Studiów Europejskich

Chcemy tworzyć miasto nowoczesne, kształtowane poprzez współistnienie odmiennych wartości i norm, jednakże z poczuciem przywiązania do lokalnych procesów historycznych i tych reguł, które zostały wykształcone tu, nad Wisłą, w oparciu o regionalne i narodowe dziedzictwo. Również skomplikowane i wieloznaczne kulturowo.

dr Katarzyna Jagodzińska

Instytut Studiów Europejskich

Całą historyczną tkankę Krakowa można określić mianem muzeum, ale też Kraków nieustannie się zmienia, odpowiadając na wyzwania i potrzeby współczesności. Samo dziedzictwo kulturowe bowiem, które decyduje o tożsamości Krakowa, jest pojęciem dynamicznym – jest to wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów.

dr Antoni Bartosz

Kongres Kultury Regionów

„Te rzeczy nigdy się nie zdarzyły, ale są zawsze”. Tak grecki filozof Salustios wyjaśniał siłę opowieści, poprzez które człowiek oswaja świat. Te krakowskie tworzą tygiel legend, zmarłych, świętości, rocznic, anegdot. Tu horyzont wyznaczają kopce – Kraka, Wandy, Kościuszki, Piłsudskiego.