16 opowieści o Krakowie

Poznaj KrakówCulture

Wkraczamy w 2023 rok mocnymi akcentami: to w końcu rok znaczących jubileuszy obchodzonych nie tylko w Krakowie. Wspominając je w cyklu krakowskich wydarzeń, patrzymy na ich dzieło jako przyczynek do współczesnego obrazu cywilizacji, sztuki, literatury, a także jako punkt wyjścia do kolejnych artystycznych i naukowych poszukiwań.