Zima’22

Barwy Zimy

Historie, w które się układają, stanowią często ważny i aktualny komentarz do współczesności.
Nie zapomnijmy o jeszcze innej formie teatru – za taką bowiem należy uznać… krakowską szopkę, powstałą przecież, by odtwarzać scenki i całe historie czasu Bożego Narodzenia.

Tradycje szopkarstwa, wciąż kultywowane i znajdujące swoją kulminację w dorocznym konkursie i wystawie w Muzeum Krakowa, trwają w tutejszych rodzinach i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jak cenna to spuścizna, świadczy fakt umieszczenia jej na liście reprezentatywnej niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Pamiętajmy o tym, przemierzając centrum miasta spacerem Wokół Szopki.
Przy okazji warto zajrzeć na malownicze krakowskie targi – począwszy od tych bożonarodzeniowych w Rynku Głównym. Zwróćmy uwagę nie tylko na ich nowy wystrój, ale i na fakt, że coraz częściej możemy tu znaleźć wyroby rękodzieła artystycznego czy nawiązania do tradycyjnych zabawek świątecznych.

Nim jeszcze nadejdą święta, udajmy się na seanse i spotkania w ramach Festiwalu Filmu Niemego i podczas jubileuszowego Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Bohaterowie czarno-białych filmów z muzyką na żywo i snujący barwne opowieści miłośnicy górskiej przygody – oba te wydarzenia to spotkanie z pełnymi pasji ludźmi wkraczającymi na coraz to nowe terytoria.

Do pionierów sprzed niemal stu lat…

…nawiązuje opowieść o polskiej fotografii artystycznej (w latach 1927–1978) w krakowskim MuFo. Jak pisze w eseju dla kwartalnika „Kraków Culture” współkurator wystawy Adam Mazur: „Prezentacja jest autorskim ujęciem fundamentalnego, dotąd nieopisanego całościowo okresu z dziejów polskiej fotografii, w którym materializowały się modernistyczne idee fotografii jako sztuki oraz fotografa i fotografki jako artystów”.
Naszą uwagę potrafią przyciągnąć najprostsze przedmioty codziennego użytku – i to nie tylko ze względu na wygląd. Pralka i samochód, tramwaj czy maszyna do pisania – ich historię w kontekście cywilizacyjnego rozwoju poznamy na wystawie stałej Muzeum Inżynierii i Techniki po znaczącej przebudowie kompleksu budynków przy ulicy św. Wawrzyńca. Nowy kształt muzealnej trasy sam w sobie jest świadectwem triumfu techniki, o czym przekonamy się, przemierzając przestrzenie muzealne powstałe pod dotychczasowymi zabudowaniami muzeum.

O tym, jak barwna potrafi być zima…

…niech zaświadczy wystawa Małgorzaty Mirgi-Tas w Międzynarodowym Centrum Kultury. Ta niezwykła artystka, która zyskała już międzynarodową renomę za sprawą prestiżowej obecności w Wenecji i w Kassel, poszukuje inspiracji w kulturze Romów, z której się wywodzi, i snuje przy tym własną opowieść – o sztuce współczesnej, o domu rodzinnym, o kobietach…

O tym, jak barwna potrafi być zima…

Międzykulturowy i barwny wielogłos proponują nam również dzieła artysty wymykającego się klasyfikacjom, dla którego sfera sacrum była ważną częścią twórczości i trwałym źródłem natchnienia. Rok 2023 został uroczyście ogłoszony Rokiem Jerzego Nowosielskiego. W styczniu mija setna rocznica urodzin artysty, a pierwszą – i nie ostatnią! – okazją do jej uczczenia będzie wystawa w Galerii Starmach.

Redakcja Kraków`Culture

16 opowieści

Poznaj KrakówCulture

Od adwentu do karnawału, od grudniowej Boskiej Komedii po lutowe festiwale Opera Rara i Materia Prima – spektakle teatru tradycyjnego i awangardowego, przedstawienia operowe i widowiska teatru formy wyznaczają ramy zimowego sezonu kulturalnego w Krakowie.